Verbinden

Wij beheren deze website en staan ​​het gebruik ervan toe volgens de volgende voorwaarden:

Basisvoorwaarden

Het gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze voorwaarden. Als u ze niet volledig accepteert, wordt uw toegang tot deze site als ongeoorloofd beschouwd en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan.
1. Je bent 18 jaar of ouder om de Peekarica website te mogen gebruiken.
2. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en account.
3. Je bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw account.
4. Je mag andere Peekarica-gebruikers niet lastigvallen, bedreigen of intimideren.
5. Je bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, informatie, schermnamen, afbeeldingen, foto's, profielen, audio- en videoclips, links ("Inhoud") die u indient, plaatst en weergeeft op de Peekarica-service.
6. Je mag Peekarica niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze is geassocieerd met Peekarica 7. Je mag geen ongewenste berichten verzenden naar andere leden op Peekarica ("Spam").
8. Je mag bij het gebruik van Peekarica geen wetten overtreden in rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Schending van een van deze overeenkomsten zal resulteren in de beëindiging van jouw accout op Peekarica. Hoewel Peekarica dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op haar site verbiedt, begrijp je en ga jij ermee akkoord dat Peekarica niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud die op haar website is geplaatst en dat je niettemin aan dergelijk materiaal kunt worden blootgesteld en dat je de Peekarica website op eigen risico gebruikt.

Algemene voorwaarden

- We behouden ons het recht voor om de Peekarica website om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen.
- We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Als de wijzigingen een materiële wijziging van de gebruiksvoorwaarden inhouden, zullen we u op de hoogte stellen via email volgens de voorkeur die in jouw account is ingesteld. Wat een 'materiële wijziging' inhoudt, wordt naar eigen goeddunken, te goeder trouw en met gezond verstand en een redelijk oordeel bepaald.
- We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand te weigeren, om welke reden dan ook.
- We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze gebruiksvoorwaarden.
- Peekarica maakt het mogelijk om afbeeldingen en tekst die op de website worden gehost, op externe websites te plaatsen. Dit gebruik wordt geaccepteerd (en zelfs aangemoedigd!). Pagina's op andere websites die gegevens weergeven die op Peekarica worden gehost, moeten echter een link naar onze Peekarica website bevatten.
- We gaan er vanuit dat je de voorwaarden hebt gelezen en akkoord bent gegaan toen je je account had aangemaakt.

Auteursrecht (wat van jou is, is van jou):

- We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u aan de Peekarica-service verstrekt. Je profiel en geüploade materialen blijven van jou. U kunt uw profiel op elk moment verwijderen door uw account te verwijderen. Hiermee worden ook alle tekst en afbeeldingen verwijderd die u in het systeem hebt opgeslagen.
- We moedigen gebruikers aan om hun creaties bij te dragen aan het publieke domein of progressieve licentievoorwaarden te overwegen.

Laatste update op 15 september 2022